Vi har utviklet et helhetlig system som tar for seg hele prosessen for bestilling av mat.

I dag har ansatte ved Ahus et begrenset utvalg av mat i løpet av arbeidsdagen. Aliment skal løse dette med å tilby bestilling og leveranse av mat fra lokale restauranter. I dag finnes Aliment kun på Ahus, men konseptet kan videreføres til andre sykehus og arbeidsplasser.

Aliment er et system som inneholder tre apper: bruker, restaurant og sjåfør. Disse appene fungerer sammen og tar for seg hele prosessen fra bestilling av mat fra bruker til restaurant, og så henting og leveranseoversikt hos sjåføren. Vi har jobbet med konsept, branding, design, utvikling og backend-systemer.